Наглашавајући потребу да се индустријско наслеђе заштити од трајне девастације, на основу резултата интердисциплинарног истраживања, кроз сарадњу са стручњацима из подручја историје уметности, дигиталне технологије и природних наука, аутори и интердисциплинарни тимови позвани су да креирају „утопијске“ и „дистопијске“ визије светова усмерене на антропоцентрична решења, као и она усмерена на одрживост постојећег природног хабитуса и животне средине.

Овај пројекат има за циљ примену иновативних и интердисциплинарних приступа у промоцији очувања непокретне културне баштине којој прети трајно уништење и брисање из колективног памћења. Кроз коришћење мултимедијалних технологија, и савремених уметничких и научних метода и пракси (попут, али не и искључиво -а, ВР-а, 3Д моделирања, 3Д штампе…), циљ је да се креирају шпекулативне визије индустријског наслеђа, повезаних процеса и конкретних објеката као студија случаја.

Задати објекти FASIH истраживања су три културна добра индустријског наслеђа у региону, и то:

  1. Фабрика папира Хартера (Ријека, Хрватска)
  2. Термоелектрана Снага и светлост (Београд, Србија)
  3. Термоелектрана Трбовље (Трбовље, Словенија).

Аутори и ауторски тимови могу конкурисати на локалним позивима према месту деловања, пребивалишта или друге функционалне везе (они из Хрватске пријављују концепте на прву тему, аутори из Србије на другу, а аутори из Словеније на трећу понуђену тему).

Конкурс је отворен од 8. маја до 23. јуна, а заинтересовани своје предлоге пројеката могу послати ОВДЕ.

Међу пристиглим пријавама биће одабрано укупно девет радова за продукцију, а њихова селекција ће се вршити према критеријуму уметничке оригиналности, научне утемељености, доприноса наслеђу европске културне баштине, као и доприноса методологији ФАСИХ пројекта, са којом се можете упознати овде.

Одабрани аутори/ауторски тимови ће добити хонорар у износу од 1500 евра, а за продукцију радова на располагању ће имати 2500 евра, уз подршку локалних партнера.

У склопу пројекта реализована је радионица у Музеју науке и технике

Рад на продукцији FASIH концепата почеће у септембру 2024. и трајаће до марта 2025. године.

Коначни резултати пројекта – интердисциплинарни уметнички радови – биће представљени током маја и јуна 2025. године у три изложбена простора у Ријеци, Београду и Трбовљу.

Одлуку о одабиру победничких радова донеће веће партнерских институција укључених у пројекат FASIH. У предселекционој фази биће интервјуисани аутори/ауторски тимови одабрани у ужи круг конкурса, како би се, на крају, одабрало финалних девет радова за продукцију. Коначна објава резултата конкурса може се очекивати у другој половини јула 2024, путем имејл адресе која је наведена у пријави, као и на страници пројекта FASIH.

За сва питања у вези са конкурсом можете писати на: