Image Alt

ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Процесом индустријализације напуштају се традиционалне вредности и праксе, а занатска производња уступа место масовној производњи. Масовна односно индустријска производња, која је почела у другој половини 18. века, била је усмерена на функционалност и нижу цену производа, док је естетско обликовање остало у другом плану. Индустријски дизајн настаје из потребе за естетским обликовањем производа, прилагођавајући их физичким и психолошким потребама људи. Индустријски дизајн чини дводимензионални и тродимензионални изглед употребних предмета или објеката које човек производи у разним материјалима, технологијама и стиловима. Циљ Одсека индустријског дизајна је да истражи, сакупи, заштити, проучи и представи експонате који су кључни за историјски развој индустријског дизајна у Србији и у свету, као и да фонд Музеја науке и технике осветли и из тог угла.

11-16 ч, понедељком и петком је затворен за посетиоце

300 динара – појединачна карта 500 динара – породична карта За децу до 7 година улаз је бесплатан (осим за групне организоване посете) Радионице се организују у сарадњи са школама и предшколским установама.

Музејска поставка у Галерији Александар Деспић, Галерија играчака, Научна играоница Скендербегова 51, 11158 Београд (Градски превоз: трамваји 2, 5, 10, аутобуси 26, 79)