Image Alt

Наш тим

Ада Влајић

виша кустоскиња

Индустријско наслеђе и Друмски саобраћај

ada.vlajic@muzejnt.rs

Ања Радаковић

музејска саветница

координаторка музејске поставке

anja.radakovic@muzejnt.rs

Даниела Пејовић

музејска саветница

Кућна техника и Музички инструменти

daniela.pejovic@muzejnt.rs

Душан Петровић

музејски саветник

Аудио-видео техника

начелник Одељења заштите

dusan.petrovic@muzejnt.rs

Гордана Каровић

музејска саветница

Водни саобраћај

gordana.karovic@muzejnt.rs

Иван Ђорђевић

секретар

ivan.djordjevic@muzejnt.rs

Иван Станић

виши кустос

Роботика и Мобилни уређаји

начелник Одељења комуникација

ivan.stanic@muzejnt.rs

Јелена Јовановић-Симић

виша кустоскиња

Историја медицине

jelena.simic@muzejnt.rs

Јелена Лаловић

кустоскиња

Дигитализација

jelena.lalovic@muzejnt.rs

Јулија Стефановић

техничкa секретарка

julija.stefanovic@muzejnt.rs

Лидија Јакшић

менаџер за односе с јавношћу

lidija.jaksic@muzejnt.rs

Милан Вуковић

кустос

Дигитализација

milan.vukovic@muzejnt.rs

Милена Видосављевић

кустоскиња

Збирка играчака

организаторка посета

milena.vidosavljevic@muzejnt.rs

Милена Врзић Бешић 

виша кустоскиња

Индустријски дизајн

milena.vrzic@muzejnt.rs

Милош Јуришић

фотограф

milos.jurisic@muzejnt.rs

Мирјана Бабић

секретарка издавачке делатности

уредница часописа Навој и Времеплов

mirjana.babic@muzejnt.rs

Небојша Младеновић

сарадник на рачуноводствено-финансијским пословима

nebojsa.mladenovic@muzejnt.rs

Ненад Лукић

кустос

Ватрогасна возила

nenad.lukic@muzejnt.rs

Сања Мајсторовић

конзерваторка

sanja.majstorovic@muzejnt.rs

Саша Шепец

музејски саветник

Мерење и рачунање

sasa.sepec@muzejnt.rs

Симона Колџић

рачуноводствено-финансијски послови

simona.koldzic@muzejnt.rs

Слободанка Шибалић

музејска саветница

Збирка комуникација

slobodanka.sibalic@muzejnt.rs

Снежана Тошева

музејска саветница

Архитектура и градитељство

snezana.toseva@muzejnt.rs

Срђан Василијевић

ИТ инжењер и кустос

srkki@muzejnt.rs

Тамара Тешевић

кустоскиња

Матичност

tamara.tesevic@muzejnt.rs

Верица Микача

књижничарка

mnt.biblioteka@gmail.com

Весна Попадић

координаторка за финансијско-рачуноводствене послове

vesna.popadic@muzejnt.rs

Зора Атанацковић

музејска саветница

Астро-гео науке

zora.atanackovic@muzejnt.rs

Зоран Левић

директор

zoran.levic@muzejnt.rs

Зорица Циврић Флорес

музејска саветница

Енергија

zorica.civric@muzejnt.rs

Марина Ђурђевић

виша кустоскиња

уредница часописа ‘Флогистон’

marina.djurdjevic@muzejnt.rs

Соња Зимонић

музејска саветница

sonja.zimonic@muzejnt.rs

11-16 ч, понедељком и петком је затворен за посетиоце

300 динара – појединачна карта 500 динара – породична карта За децу до 7 година улаз је бесплатан (осим за групне организоване посете) Радионице се организују у сарадњи са школама и предшколским установама.

Музејска поставка у Галерији Александар Деспић, Галерија играчака, Научна играоница Скендербегова 51, 11158 Београд (Градски превоз: трамваји 2, 5, 10, аутобуси 26, 79)