Image Alt

ЕНЕРГИЈА

Збирке, документарна и библиотечка грађа Одсека репрезентују процесe и догађаје од значаја за електропривредну делатност – производњу електричне енергије, пренос и дистрибуцију, развој домаће електроиндустрије, као и настанак и развој електроенергетског система на територији Србије. Одсек садржи и материјал који илуструје ток електрификације, са свим специфичностима прихватања ове глобалне појаве у нашим условима, као и материјал о релевантним аспектима енергетике – од исцрпљивања енергетских извора до утицаја на окружење.

Збирке

  • Претварање енергије и производња електричне енергије
  • Пренос електричне енергије
  • Електричне инсталације и осветљење

11-16 ч, понедељком и петком је затворен за посетиоце

300 динара – појединачна карта 500 динара – породична карта За децу до 7 година улаз је бесплатан (осим за групне организоване посете) Радионице се организују у сарадњи са школама и предшколским установама.

Музејска поставка у Галерији Александар Деспић, Галерија играчака, Научна играоница Скендербегова 51, 11158 Београд (Градски превоз: трамваји 2, 5, 10, аутобуси 26, 79)